Chợ văn hóa vùng cao

Tour chợ Bắc Hà( chủ nhật hàng tuần)

Tour chợ Bắc Hà( chủ nhật hàng tuần)

Tour Code: CVC 001 | Duration: 1 ngày | Tour Grade: dễ | Length of trip: 121km

Discover

Tour chợ Mường Hum( Chủ nhật hàng tuần)

Tour chợ Mường Hum( Chủ nhật hàng tuần)

Tour Code: CVC 002 | Duration: 1 ngày | Tour Grade: dễ | Length of trip: 80km

Discover