Liên hệ

Khách sạn Người Miền Núi - Bar - Cafe - Restaurant 

Đường N1,
Thị trấn Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Việt Nam

Mã quốc gia Việt Nam 84
Mã vùng Sa Pa 020

Gọi từ ngoài Việt Nam:
Tel/Fax:+84-20 3 872 238
Hotline: +84-913 628 368 (anh Ước)

Gọi trong Việt Nam:
Tel/Fax: 0203-8721 238 
Hotline: 0913 628 368 (Anh Ước)

Email: [email protected] (Liên hệ) 
[email protected] (Đặt dịch vụ)

Web: www.themountaineerhotel.com