Văn hóa làng bản

Sa Pa - Thác Bạc - Đèo Trạm Tôn - Lao Chải - Tả Van - Hàm Rồng - Tả Phìn

Sa Pa - Thác Bạc - Đèo Trạm Tôn - Lao Chải - Tả Van - Hàm Rồng - Tả Phìn

Tour Code: VHLB-001 | Duration: 2 ngày 1 đêm | Tour Grade: Tour dễ | Length of trip: 15km + 10km

Discover

Sapa - Cát Cát - Sin Chải - Lao Chải - Tả Van

Sapa - Cát Cát - Sin Chải - Lao Chải - Tả Van

Tour Code: VHLB-002 | Duration: 2 ngày 1 đêm | Tour Grade: Trung bình | Length of trip: 10km

Discover

Sapa - Má Tra - Tả Phìn - Sapa

Sapa - Má Tra - Tả Phìn - Sapa

Tour Code: VHLB-003 | Duration: 2 ngày 1 đêm | Tour Grade: Trung bình | Length of trip: 15km

Discover